Nieczynne z powodu że zamknięte. | Nie działa mi dekoder telewizji ...

Temat: Finanse Publiczne - potrzebna mała pomoc :)
W związku z nieoczekiwaną ( ) poprawką z Finansów Publicznych, potrzebna mi mała pomoc. Otóż, prof. Ziółkowska dała pytania kontrolne , które mogą pojawić się na egzaminie. Jednak brakuje mi odpowiedzi na kilka pytań. Jeśli ktoś coś wie to dziękuję za pomoc Odpowiedzi wystarczą krótkie i zwięzłe, tzn max 2 zdanka 1) Na czym polega konsolidacja dochodów i wydatków sektora finansów publicznych? 2) najważniejsze zmiany w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego wprowadzone ustawą o finansach publicznych z 2009r. 3) udział dochodów sektora general government w PKB w Polsce i porównaj ze średnim poziomem w krajach Unii Europejskiej 4) Określ udział wydatków sektora general government w PKP w Polsce i porównaj ze średnim poziomem w krajach Unii Europejskiej. 5) Jakie czynniki determinują praktyczne efekty zmian stóp podatkowych mierzone zarówno...
Źródło: forum.wsb.pl/viewtopic.php?t=9587Temat: KSIĄŻKI TANIO mam do sprzedania :)
...są w stanie bardzo dobrym. Jestem ich pierwszą i jedyną właścicielką. 1. Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, re. J. Mazur, wyd. Difin, Warszawa 2002 - 30,00 pln 2. Elementy Socjologii, Z. Ziembiński, wyd. Ars boni et aequi, Poznań - 15,00 pln 3. Finanse i prawo finansowe, A. Majchrzycka-Guzowska, wyd. LexisNexis, Warszawa 2007 - 40,00 pln 4. Geografia ekonomiczna dla biznesu, Z. Pawlak, wyd. INTER-INFORM, Poznań 2005 - 15,00 pln 5. Gospodarka finansowa samorządu teryt. w Polsce, L. Jedrzejewski, wyd. Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2007 - 40,00 pln 6. Instytucje rynku finansowego w Polsce, re. A. Szelągowska, wyd. CEDEWU, Warszawa 2007 - 40,00 pln 7. Matematyka dla ekonomistów, J. Gawinecki, wyd. WSHiP, Warszawa 2000 - 15,00 pln 8. Podstawy bankowości z zadaniami, Z. Dobosiewicz, wyd. PWN, Warszawa 2005 - 25,00 pln 9. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matem. w zad., W....
Źródło: akson.sgh.waw.pl/samorzad/forum/viewtopic.php?t=22209


Temat: Indywidualne studia? Jak to jest naprawdę?
...uczestniczenia w jego zajęciach zadeklarują aż 52 osoby, to "selekcja" odbywa się w oparciu o kryteria ustalone wcześniej przez tego wykładowcę w tzw. sylabusie. Najczęściej jednak kryterium tym jest pozycja studenta na liście rankingowej utworzonej w oparciu o średnią ocen z poprzedniego semestru. Teoretycznie takim kryterium może być również ocena z konkretnego przedmiotu zaliczonego w poprzednich semestrach, np. wykładowca Gospodarki finansowej samorządu terytorialnego może przyjmować na swoje zajęcia w pierwszej kolejności te osoby, które miały najwyższą ocenę z przedmiotu Finanse. Natomiast w jednym z tematów przeczytałem, że obecnie o tym czy ktoś się dostanie na dany kierunek czy nie decyduje kolejność zgłaszania się, a osoby które nie zdążą się zgłosić przed wypełnieniem się listy muszą sobie szukać innego przedmiotu. To jest...
Źródło: akson.sgh.waw.pl/samorzad/forum/viewtopic.php?t=15454


Temat: requesty
Wie ktoś może, skąd dałoby się ściągnąć książki: "Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym" praca zbiorowa pod redakcją naukową Hanny Sochackiej-Krysiak "Finanse i prawo finansowe" A. Majchrzycka-Guzowska " Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce" L. Jędzrzejewski "Polskie prawo finansowe" E. Chojna-Duch ????
Źródło: fajnyboard.planetquake.pl/viewtopic.php?t=79