Nieczynne z powodu że zamknięte. | Nie działa mi dekoder telewizji ...

Temat: Inflacja
...stabilizuje się nie mamy doczynienia z inflacją. W Polskiej statystyce stopę inflacji oblicza się dwoma sposobami: 1) Porównując poziom cen z roku t1 z analogicznym poziomem cen z roku t0 2) Porównując ogólny poziom cen z grudnia roku t1 z ogólnym poziomem cen z grudnia roku t0 Ogólny poziom cen oblicza GUS, za pomocą wskaźnika będącego miarą procentowych zmian wydatków związanych z zakupem pewnego zestawu dóbr (tzw. koszyka) w jakimś okresie. Rodzaje inflacji ze względu na wysokość inflacji, rozróżniamy jej następujące rodzaje: 1) pełzającą - do 5% 2) kroczącą - od 5 do 10% 3) galopującą - od 10 do 150% 4)hiperinflację - pow. 150% (rocznie). Główne teorie inflacji : 1) Monetarna (neoilościowa) teoria inflacji 2) Popytowa teoria inflacji 3) Kosztowa teoria inflacji 4) Popytowo- kosztowa teoria inflacji W Polsce na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat mieliśmy doczynienia z...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=3200Temat: 05.12 - test - rozdział VII
...się w zwalczaniu bezrobocia cyklicznego II. Inflacja 1. Inflacja – definicje Inflacja – wzrost ogólnego poziomu cen dóbr i usług w określonym czasie, negatywne zjawisko występujące w gospodarce rynkowej, w Polsce inflacja wynosi obecnie 5% rocznie Deflacja – spadek średniego poziomu cen w całej gospodarce, co powoduje wzrost siły nabywczej pieniądza Denominacja – wymiana waluty, zmiana nominału 2. Rodzaje inflacji: - hiperinflacja – najwyższe tempo wzrostu cen, powyżej 50% miesięcznie, powoduje ono ucieczkę od pieniądza krajowego na rzecz innych ekwiwalentów finansowych (np. złoto, waluty obce) - megainflacja – występuje, gdy miesięczny wzrosty cen wynoszą 15-50%, czyli ok. 600% rocznie - inflacja galopująca – występuje, gdy jej poziom osiąga wartość 1-15% miesięcznie - inflacja krocząca...
Źródło: lo9bdg.fora.pl/a/a,222.html


Temat: Inflacja
...szybszym przyrostem ilości pieniądza niż produkcji (obniżanie się siły nabywczej pieniądza). Konsekwencją tego jest, że na rynku obserwowany jest długotrwały wzrost średniego poziomu cen określonego tak zwanym koszykiem dóbr. W praktyce inflacja na rynku konsumpcyjnym jest inna niż inflacja na rynku zaopatrzeniowym i nieco inaczej wpływa na kondycję gospodarki. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja. Ameryki nie odkryłam;>A macie rodzaje inflacji?? A więc: Według kryterium tempa: lpełzająca – nie przekracza 5% rocznie,llInflacja umiarkowana(krocząca) – oscyluje w granicach 5-10% rocznie,llmegainflacja – 15–50% roczniellgalopująca – wzrost cen od kilkudziesięciu do ok. 100% w skali rocznej,llhiperinflacja – roczny wzrost cen o ok. 100% lub więcej.l Według kryterium przyczyny:...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1463


Temat: inflacja
...zjawisko monetarne wywołane szybszym przyrostem ilości pieniądza niż produkcji (obniżanie się siły nabywczej pieniądza). Konsekwencją tego jest, że na rynku obserwowany jest długotrwały wzrost średniego poziomu cen określonego tak zwanym koszykiem dóbr. W praktyce inflacja na rynku konsumpcyjnym jest inna niż inflacja na rynku zaopatrzeniowym i nieco inaczej wpływa na kondycję gospodarki. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja. Rodzaje inflacji [edytuj] Według kryterium tempa: * pełzająca – nie przekracza 5% rocznie, * Inflacja umiarkowana(krocząca) – oscyluje w granicach 5-10% rocznie, * megainflacja – 15–50% rocznie * galopująca – wzrost cen od kilkudziesięciu do ok. 100% w skali rocznej, * hiperinflacja – roczny wzrost cen o ok. 100% lub więcej. Według kryterium przyczyny: * wewnętrzna * importowana * endogeniczna *...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1212


Temat: egzamin u dr Buszko-makro
...pytania, te najprostrze z wykladow, jak ktos nie zaliczyl poprawy to mial ustna, albo dopytke. Dopytka odbywala sie na takiej zasadzie, ze wchodzily po 2 osoby i on sie pytal o rozne rzeczy nie zwiazane z przedmiotem a jak juz przeszedl do sedna to pytal o krrzywe philipsa i takie latwe rzeczy. a pytania na examie to byly takie: -analiza makroekonomiczna -koszty tranzakcyjne -bezrobocie<ktore lepsze i dlaczego tak sadzisz> -nowa ekonomia - rodzaje inflacji i ktora najgorsza to tak mniej wiecej na tyle, wiecej se przypomniec nie moge;p aleby byly po 3 pytania, i dwa rzedy... powodzenia:)
Źródło: ekonomiauwm.fora.pl/a/a,1097.html


Temat: Makroekonomia
...lub wyemitowanie przez państwo obligacji. Drugi sposób nie powinien mieć wpływu na zjawiska inflacyjne. Pojawienie się tendencji inflacyjnych może wynikać także ze zwiększonego popytu ze strony zagranicy. Występuje to na ogół kiedy ceny na tle inflacji w innych krajach są stosunkowo niskie. Zwiększy się eksport, kosztem zmniejszenia zaopatrzenia na rynku krajowym, ograniczenie podaży może spowodować wzrost cen. II. RODZAJE INFLACJI Proces inflacji jest niezwykle złożony ze względu na mnogość jej przyczyn, przejawów i skutków, dlatego też inflację możemy podzielić na wewnętrzną, czyli taką, która powstaje wewnątrz danego gospodarstwa narodowego oraz zewnętrzną, czylitaką, która wynika ze stosunków gospodarczych z innymi – zagranicznymi – podmiotami ekonomicznymi. Wewnętrznym źródłem procesów inflacyjnych...
Źródło: forumgrupwsbif.fora.pl/a/a,88.html


Temat: CZYM JEST INFLACJA
Rodzaje inflacji ze względu na jej przyczyny: • Inflacja popytowa (ciągniona przez popyt) – Ten
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2452


Temat: Inflacja
...popytowa jest wynikiem nadmiernej ilości pieniądza w obiegu. Nazywa się ją także inflacją pieniężną. Jej źródłem mogą być nadmierne wydatki państwa, nie znajdujące pokrycia w dochodach (inflacja budżetowa), nadmierna kreacja pieniądza kredytowego (inflacja kredytowa) lub nadmierny w stosunku do wzrostu produkcji wzrost płac (inflacja płacowa). Inflacja kosztowa związana jest ze wzrostem kosztów produkcji. Zazwyczaj obydwa rodzaje inflacji występują równocześnie. Mechanizm inflacji przejawia się w występowaniu tzw. spirali inflacyjnej, polegającej na wzajemnym wspomaganiu się ruchów cen, dochodów i kosztów, z których jedne są raz przyczyną, a innym razem skutkiem zmian pozostałych. Wśród wielu płaszczyzn spirali inflacyjnej wymienia się konkurencyjne ceny - płace, płace - płace (wzrost płac w jednych dziedzinach gospodarki staje się...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1463


Temat: Inflacja
...takim właśnie niskim poziomie. Za kontrolowanie inflacji w większości krajów odpowiedzialne są banki centralne. W Polsce jest to Narodowy Bank Polski (NBP). NBP wyznacza cel inflacyjny, do którego chce dążyć – stopę inflacji, którą uważa na najbardziej korzystną dla gospodarki. Następnie wpływa na poziom inflacji poprzez odpowiednie dostosowywanie stóp procentowych – tak, aby jak najbardziej zbliżyć go do celu inflacyjnego. Rodzaje inflacji ze względu na jej przyczyny: • Inflacja popytowa (ciągniona przez popyt) – Ten
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1840


Temat: Inflacja
...wzrostu poziomu cen w gospodarce lub presja na ten wzrost spowodowana nadwyżką efektywnego popytu globalnego nad podażą globalną i rosnącymi kosztami produkcji, w danym okresie czasu, co powoduje ze spadek wartości pieniądza oraz niekontrolowaną i nie uzasadnioną redystrybucję dochodu narodowego. Jeśli wzrost cen jest skokowy i następuje pod wpływem jednorazowego wstrząsu, po którym cena stabilizuje się nie mamy doczynienia z inflacją. Rodzaje inflacji Ze względu na wysokość inflacji, rozróżniamy jej następujące rodzaje: pełzającą - do 5%; kroczącą - od 5 do 10%; galopującą - od 10 do 150%; hiperinflację - pow. 150% (rocznie). Główne teorie inflacji: - Monetarna (neoilościowa) teoria inflacji - Popytowa teoria inflacji - Kosztowa teoria inflacji - Popytowo – kosztowa teoria inflacji
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1840


Temat: Inflacja
Inflacja jest procesem stałego wzrostu ogólnego poziomu cen w gospodarce w danym okresie. Jej skutkiem jest spadek siły nabywczej waluty krajowej. Siła nabywcza waluty to ilość towarów (dóbr i usług), jaką można nabyć za określoną sumę (lub jednostkę) tej waluty. Powszechnie stosowaną miarą tempa inflacji jest stopa inflacji. Wskaźnik ten określa procentowy wzrost cen w gospodarce w danym okresie. Rodzaje inflacji: 1. Ze względu na tempo: - pełzająca (do 5% rocznie), nie zakłóca procesu gospodarowania, a niektórzy ekonomiści uważają, że zachęca do oszczędzania, inwestowania i zwiększania wielkości produkcji, - krocząca (do 10% w skali roku), jeśli „wymknie się” spod kontroli może wywołać spadek dochodów realnych (spadek siły nabywczej) - galopująca (10%- 150% w skali roku), która zniechęca do inwestycji i...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1463


Temat: ekonomia
...mała skłonność do oszczędzania, - niechęć do inwestowania, - podział dochodów między różne grupy i klasy społeczne. Przyczyny inflacji: - niedostosowanie emisji pieniądza do realnych procesów gospodarowania, - nieprzestrzeganie dyscypliny finansowej przedsiębiorstw, - niedostatki polityki lokacyjnej, - nie odpowiadająca realiom polityka, - nadwyżka popytu globalnego w stosunku do podaży (sprawcą jest rząd). Rodzaje inflacji: - popytowa (inflacja konsumentów) - to wzrost ogólnego poziomu cen potażowa gospodarce potażowa danym okresie czasu wywołany szybszym wzrostem całkowitych wydatków niż całkowitej wielkości produkcji. - potażowa (inflacja producentów) - to wzrost w danym okresie czasu ogólnego poziomu cen w gospodarce wywołany ograniczeniem podaży zasobów lub wzrostem ich ceny, co prowadzi do wzrostu kosztów wytworzenia.
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7171


Temat: Makro - opracowania testów
1. Inflacja – wzrost ogólnego poziomu cen rynkowych na towary i usługi Rodzaje inflacji: a/ W zależności od przyczyn wywołujących zjawiska inflacyjne wyróżnia się: · inflację popytową, w której przyczyną wzrostu cen jest nadmierny popyt w stosunku do istniejącej podaży. Nazywana jest również inflacją pieniężną ze względu na nadmierną ilość pieniądza w obiegu. · inflację kosztową, w której przyczyną wzrostu cen są rosnące koszty produkcji. · inflację...
Źródło: ekonomiakoszalin.fora.pl/a/a,335.html


Temat: inflacja
Inflacja to zjawisko stałego wzrostu cen w danym okresie, czego skutkiem jest spadek siły nabywczej waluty krajowej. Zjawiskiem przeciwdziałającym inflacji jest deflacja (stały spadek cen). Wskaźniki inflacji: -punktowy- porównanie cen miesiąca -średnioroczny- np. porównanie cen za cały rok Rodzaje inflacji ze względu na jej nasilenie: -inflacja pełzająca- stały niski poziom inflacji. Stopa inflacji od 1-5% -Inflacja krocząca- podwyższony poziom inflacji. stopa inflacji od 5-10% -Inflacja galopująca- gdy stopa inflacji jest powyżej 10% ( od 10-150%). Podejmowanie decyzji przedsiębiorstwa w takich warunkach staje się utrudnione. -Hiperinflacja- ( powyżej 150%) wstępuje, gdy stopa inflacji osiąga kilkadziesiąt procent. W...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1212


Temat: inflacja
...rezultacie do nadmiernej ilości pieniądza. wadliwa struktura gospodarki import inflacji (wraz ze wzrostem cen artykułów importowanych przez dany kraj następuje wzrost kosztów produkcji, a co za tym idzie wzrost cen) długookresowe dodatnie saldo bilansu handlowego (nadwyżka eksportu nad importem) monopolizacja gospodarki (monopoliści wzrost kosztów produkcji mogą przenosić na cenę) zadłużenie głównych przedsiębiorstw w danym sektorze Rodzaje inflacji : Według kryterium tempa: pełzająca – nie przekracza 5% rocznie, Inflacja umiarkowana(krocząca) – oscyluje w granicach 5-10% rocznie, galopująca – roczny wzrost cen według stopy dwu- lub trzycyfrowej, megainflacja – stan pośredni między inflacją galopującą i hiperinflacją, hiperinflacja – miesięczny wzrost cen przekracza 50 %,[2] Według kryterium przyczyny: wewnętrzna importowana...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2656


Temat: Jasnowidze Plemienni Inc witają się
organiksy jako jedyne mają CZASEM coś w rodzaju inflacji.  Powrót do góry »
Źródło: fhcosmo.fora.pl/a/a,140.html


Temat: Banki - ich rola w dzisiejszym świecie
...które w jakiś sposób muszą być pokryte w pieniądzu. Im więcej więc produkuje gospodarka (przybliżam) tym WIĘKSZY POPYT na pieniądz a więc BC musi więcej go wypuszczać na rynek. Skrócie - bardzo łatwo o wysoką inflację gdy gospodarka hula aż miło. Oczywiście może istnieć inna inflacja spowodowana nadmiernym deficytem ale to nie jest 2-3% . W zasadzie inflacja rośnie także z przyczyn niezależnych jak np. wzrost cen ropy.Mamy więc trzy rożne rodzaje inflacji http://www.sciaga.pl/tekst/49180-50-inflacja i co uzyskujemy po 14 latach (licząc od ok 1995) naszej małej inflacji? Sporą sumę. Zapominasz jednak, że tym samym czasie nastąpił spory REALNY wzrost płac (realny czyli powyżej inflacji) oraz emerytur. Porównując dane robisz spory błąd. To można zrobić poprzez parytet siły nabywczej w Polsce a ta także rośnie...
Źródło: forum.polityka.org.pl/viewtopic.php?t=3818


Temat: Inflacja
...wówczas gdy ceny pewnej dużej grupy dóbr ulegają wzrostowi, a wzrost ten nie jest równoważony spadkiem cen towarów. Miernikiem inflacji jest tzw. stopa inflacji, która wyraża stosunek cen określonej grupy dóbr w pewnym okresie( w danym roku) do cen tych samych dóbr w roku przyjętym za bazowy. Aby określić stopę inflacji wykorzystywane jest dodatkowe narzędzie nazywane indeksem cen konsumpcyjnych lub indeksem kosztów utrzymania. Istnieje wiele rodzajów inflacji, do najważniejszych jednak należą: • inflacja z punktu widzenia przyczyn lpopytowa - jest ona wynikiem nadmiernej ilości pieniądza w obiegu. Nazywa się ją także inflacją pieniężną. Występuje wówczas, gdy globalny popyt wzrasta szybciej niż wielkość produkcji. llkosztowa - związana jest ze wzrostem kosztów produkcji. Pojawia się wtedy gdy są ograniczenia w podaży jednego lub kilku zasobów oraz...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1463


Temat: inflacja
...budowie ma reprezentować ogół dóbr występujących w gospodarce. Tę grupę dóbr nazywamy koszykiem dóbr. Inflacja powszechnie występuje w światowej gospodarce. W różnych krajach występuje ona z różnym natężeniem. Niski poziom inflacji (kilkuprocentowy) uznawany jest przez większość ekonomistów za korzystny dla gospodarki, dlatego też banki centralne na świecie próbują utrzymywać inflację na takim właśnie niskim poziomie. Rodzaje inflacji 1. Inflacja podażowa (kosztowa) - rosną koszty produkcji. 2. Inflacja strukturalna 3. Inflacja dochodowa 4. Inflacja ukryta W zależności od tempa wzrostu cen możemy rozróżnić: 1. inflację pełzającą 2. inflację kroczącą 3. inflację galopującą 4. hiperinflację
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1212


Temat: co to jest inflacja tłumiona
Inflacja ma miejsce, kiedy wzrasta ogólny poziom cen i kosztów. Jest wiele rodzajów inflacji min.: otwarta, tłumiona, pełzająca, krocząca, galopujaca, hiperinflacja, cywilizacyjna, barbarzyńska. Inflacja tłumiona (zasobowa) polega na tym, że wzrost cen jest odgórnie hamowany, co powoduje występowanie nadwyżkowego strumienia popytu, w warunkach odkładania się przymusowych oszczędności (zasobów). Ma miejsce kiedy administracyjna kontrola cen i płac nie dopuszcza do przerodzenia się nierównowagi...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2913


Temat: ekonomia
Witajcie nie wiem czy tutaj to miałam umieścić ale trudno będzie tutaj. To są pytania które kiedyś na zaliczenie podał dr Wójcik: 1. Bezrobocie ukryte 2. Dlaczego współczesny cykl koniunkturalny wygląda tak jak wygląda 3. Teoria innowacji 4. Rodzaje inflacji kosztowej 5. Skutki inflacji 6. Pozytywne skutki bezrobocia. To tyle pytań jedno mogłam sobie skreślić. Pozdrawiam wszystkich.
Źródło: socjologiauni.fora.pl/a/a,162.html


Temat: ekonomia
...tu to tam Właściwości inflacji – inflacja antycypowana – tj. przewidywana /rząd ogłasza poziom inflacji na dany rok/, nieantycypowana – taka, która zaskakuje /jedni mogą tracić inni zyskać/, zrównoważona – ceny wszystkich dóbr i usług rosną w tym samym tempie, niezrównoważona – ceny rosną nierównomiernie /jednych towarów szybciej innych wolniej/ - ceny nie odzwierciedlają stopnia rzadkości dóbr. Rodzaje inflacji: 1. inflacja popytowa - następuje przy wpompowaniu w gospodarkę większej ilości pieniędzy /krzywa popytu przesuwa się w górę/. 2. inflacja kosztowa – rosną np. ceny energii co doprowadza do ograniczenia podaży, w efekcie tego następuje wzrost cen. PRZYCZYNY INFLACJI- przyczyny mają charakter endogeniczny (wewnętrzny),to one odgrywają podstawową rolę w zakresie wywoływania zjawiska inflacji. Wśród...
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=7170


Temat: inflacja
...pieniądza, w wyniku którego za tę samą jednostkę pieniężną można nabyć mniej towarów. We współczesnych gospodarkach z większym lub mniejszym nasileniem utrzymują się zjawiska inflacyjne. Jednakże, czasami poszczególne gospodarki muszą mierzyć się z deflacją. Jest to przeciwieństwo inflacji, czyli proces spadku ogólnego poziomu cen w pewnym okresie, który prowadzi do wzrostu siły nabywczej pieniądza, czyli aprecjacji. Rodzaje inflacji w zależności od stopnia nasilenia zjawisk inflacyjnych: inflacja umiarkowana (wskaźnik inflacji nie przekracza 10% w skali roku); inflacja galopująca (wskaźnik inflacji w przedziale od 10 % do 150%); hiperinflacja przekraczająca 150%. Popytowa teoria inflacji wywodzi się z teorii keynesowskiej. Według niej inflacja jest zjawiskiem ciągnionym przez popyt. Przyczyn inflacji upatruje się w ustaleniu agregowanego popytu na...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1212


Temat: Dr Pactwa - Metody i techniki badań socjologicznych - zal.
-ImAgInAcJa-, chyba ci się coś pokićkało : jest 6 zestawów po 6 pytań, z tego wybierszasz tylko trzy pytania, niektóre sa bardzo kurutkie więc nie wiem skądu ciebie sie wzieło gadania na poł godfziny np. pytanie o gapowicza i frajera to raptem kilka linijek tak samo z paradoksem głosowania, ze srodkowuym wyborcom, rodzaje inflacji i bezrobocia tak samo, krótkie regułki co to jest ekonomia normatywna itd, itd, Sory ale zastanawiam się skąd u ciebie tekst
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=1601


Temat: inflacja
...zmiany cen w koszyku dóbr, które nabywa. Nie mozna wykluczyć, że przy ogólnie wystepującej inflacji część podmiotów skorzysta na niej, jesli ceny nabywanych przez nie dóbr wzrastały wolniej niz ceny innych towarów, a jednoczesnie dochody tych osób byłi indeksowane według wskaźnika zmian ogólnego poziomu cen. Nie wdając się w szczegółowe przyczyny infalcji, a więc utraty wartości pieniądza w czasie, poprzestane jedynie na wymienieniu rodzajów inflacji. Klasyfikacja inflacji może byc przeprowadzona według róznych kryteriów. Jeżeli za kryterium przyjmiemy przyczyny to na tej podstawie możemy wyróżnić dwa podstawowe typy inflacji: 1. inflacje popytową 2. inflacje kosztową Przyjmując tempo inflacji za podstwe podziału wyróżnia się nastepujące
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1039


Temat: ekonomia
...juz zrobiłam: 1. Bezrobocie ukryte : obejmuje wszystkie osoby, które nie są oficjalnie zarejestrowane jako bezrobotne, ale które: - wykonują pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, bo w pełnym znaleźć nie mogą - podejmują pracę na stanowisku, które nie wymaga posiadanych przez nich kwalifikacji, bo innej pracy znaleźć nie mogą 2. Dlaczego współczesny cykl koniunkturalny wygląda tak jak wygląda 3. Teoria innowacji 4. Rodzaje inflacji kosztowej: Zgodnie z teorią kosztową przyczyn inflacji upatruje się we wzroście kosztów produkcji. W zależności od tego który element kosztów jest przyczyną wzrostu wyróżnia się: - inflacje płacową (ma miejsce wówczas gdy następuje wzrost płac niezależny od popytu na pracę. Rozwiązaniem jest teoria J.K. Galbraitha. Jego zdaniem na rynku pracy występują dwa ugrupowania monopolistyczne przedsiębiorcy i...
Źródło: socjologiauni.fora.pl/a/a,162.html


Temat: koło z ekonomii
pyt z politologii -ustawa budżetowa a prezydent -interwencjonizm państwowy -jakie składki obowiązują przedsiębiorstwo, które zatrudnia 10 osób i zajmuje się sprzedażą papierosów -wykresy pkb, inflacji i bezrobocia a inni w normalnym terminie mieli różne: - Uprawnienia prezydenta odnośnie budżetu. - Rodzaje inflacji, sposoby zapobiegania. - Zasady procedury budżetowej, deficyt budżetowy, dług publiczny. - PKB, inflacja, bezrobocie -jak zapobiegać inflacji -wykres pkb , inflacja ,bezrobocie -uprawnienia prezydenta w stosunku do ustawy budżetowej -dług publiczny , deficyt publiczny -podatek dochodowy od osób fizycznych - przejawy interwencjonizmu gospodarczego - najpopularniejsze forrmy dzial. gosp....
Źródło: stosunkimiedzynarodoweuam.fora.pl/a/a,259.html


Temat: inflacja
...popytową może wywołać budżet państwa , przedsiębiorstwa oraz gospodarstwa domowe. Natomiast inflacja podażowa może mieć swoje źródło we wzroście produkcji na skutek np. pogarszających się warunków wydobycia surowców , szybszego wzrostu płac niż wydajność pracy , pracy w nadgodzinach , złej jakości produkcji , wzrostu wydatków na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz konieczność podniesienia wydatków na ochronę środowiska. Rodzaje inflacji ze względu na wysokość stopy inflacji: inflacja pełzająca – od 3% do 5% inflacja krocząca – od 5% do 10% inflacja galopująca – od 10% do 50% Hiperinflacja – od kilkuset do kilku tysięcy procent – trudno jest ją kontrolować w gospodarce i powoduje ona duże zadłużenia. Najgwałtowniejsza hiperinflacja miała miejsce na Węgrzech po II wojnie światowej , od sierpnia 1945r. do 1946r. ceny rosły tam...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1212


Temat: Inflacja
RODZAJE INFLACJI: 1)wg kryterium tempa -inflacja pełzająca do 5% w skali roku -inflacja krocząca od 5 do 10% rocznie -mega inflacja od 15 do 50% rocznie -inflacja galopująca od 50 do 100% w skali roku -hiperinflacja powyżej 100% w skali roku 2)wg kryterium przyczyny -inflacja endogeniczna -inflacja egzogeniczna -inflacja popytowa -inflacja kosztowa -inflacja kredytowa -inflacja budżetowa -inflacja wewnętrzna -inflacja importowana 3)Według...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2705


Temat: [Makro] Poprawa kolokwium nr. 2 u P. Leszka
model klasyczny reformy grabskiego krzywa philipsa mnożnik rodzaje inflacji spowodowane zmianą cen wskaźnik wolności gospodarczej IFE zatrudniony wg BEAL funkcja konsumpcji przyszłościowej? -- czy coś takiego czym się różni PKB od MEN
Źródło: ekonomia2007.fora.pl/a/a,497.html


Temat: Podstawy Ekonomii
...150% rocznie; nieograniczony wzrost cen i emisji pieniądza stopa inflacji – procentowy wzrost ogólnego poziomu cen w roku Popytowa teoria inflacji – wg niej przyczyną inflacji jest ustalanie agregatowego popytu na towary na poziomie przewyższającym jego zaspokajania. Kosztowa teoria inflacji – wg niej przyczyną inflacji jest wzrost kosztów produkcji niezależny od agregatowego popytu na towary. Wyróżniamy 4 rodzaje inflacji kosztowej: --- inflację płacową, gdy następuje wzrost płac niezależnie od popytu na pracę --- inflację wywołaną prze zyski, gdy przedsiębiorstwa wykorzystują swą pozycje monopolist, aby podnieść ceny niezależne od popytu na ich wyroby --- inflację wywołaną przez ceny dóbr importowanych, gdy ceny te rosną --- inflację wywołaną przez podatki, gdy wzrost podatków „przerzucany”...
Źródło: umkzsp1.fora.pl/a/a,36.html


Temat: inflacja
...ceny wszystkich towarów, które są transportowane. Tym samym wzrost ceny benzyny może spowodować wzrost cen chleba. -Osobnym problemem jest niepewność co do przyszłej wartości inflacji. Podnosi to ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Uważa się, że niepewność co do wartości inflacji jest tym większa, im wyższy jest poziom inflacji. Najpopularniejszą miarą inflacji jest indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Rodzaje inflacji Według kryterium tempa: 1. pełzająca - nie przekracza 5% rocznie, 2. Inflacja umiarkowana(krocząca)- oscyluje w granicach 5-10% rocznie, 3. megainflacja - 15?50% rocznie 4. galopująca - wzrost cen od kilkudziesięciu do ok. 100% w skali rocznej, 5. hiperinflacja- roczny wzrost cen o ok. 100% lub więce.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2656


Temat: Inflacja
...cena benzyny (także np. przez nakładanie podatków, w tym akcyzy), rosną koszty transportu i ceny wszystkich towarów, które są transportowane. Tym samym wzrost ceny benzyny może spowodować wzrost cen chleba. Osobnym problemem jest niepewność co do przyszłej wartości inflacji. Podnosi to ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Uważa się, że niepewność co do wartości inflacji jest tym większa, im wyższy jest poziom inflacji. Rodzaje inflacji: 1.Według kryterium tempa: -pełzająca – nie przekracza 5% rocznie, Inflacja umiarkowana(krocząca) – oscyluje w granicach 5-10% rocznie, -galopująca – roczny wzrost cen według stopy dwu- lub trzycyfrowej, -megainflacja – stan pośredni między inflacją galopującą i hiperinflacją, -hiperinflacja – miesięczny wzrost cen przekracza 50 %,[2] 2.Według kryterium przyczyny: -wewnętrzna...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1840


Temat: Ekonomia
...za możliwą do otrzymania płacę; obniżenie poziomu n.s.b. następuje ze wzrostem wysokości płac netto w stosunku do wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub z obniżeniem wysokości zasiłku. Prawo Okuna – mówi, że dla każdego procentu wzrostu rzeczywistej stopy bezrobocia powyżej naturalnej stopy bezrobocia, luka PNB powiększa się o 3% Inflacja – obniżanie się siły nabywczej pieniądza (jego wartości rynkowej) Rodzaje inflacji: pełzająca – nie przekracza 5% rocznie, krocząca – oscyluje w granicach 5-10% rocznie, galopująca – wzrost cen od kilkudziesięciu do ok. 150 % w skali rocznej, hiperinflacja – roczny wzrost cen o ok. 150% lub więcej. Inflacja Inercyjna (oczekiwana) -jest to stopa inflacji która jest oczekiwana i jest wbudowana w umowy i porozumienia nieformalne również jest uwzględniona w polityce...
Źródło: wbmiz.fora.pl/a/a,13.html


Temat: Inflacja
...jest to, że względnie zmniejszają sie dochody osób, które nominalnie są stałe. innym skutkiem jest to że w warunkach dużej inflacji firmy muszą często zmieniać ceny, a to wiąże się z dodatkowymi kosztami. Ponad to ponieważ siła nabywcza pieniądza się zmniejsza, konsumenci usiłują się go pozbyć przez zkup dóbr, których wartość się nie zmniejsza - i w ten sposób znacznie napędzają te sektory, które wytwarzają dobra trwałe. Jest 5 rodzajów inflacji wg kryterium tempa: Pelzająca - nie przekracza 5% rocznie. Umiarkowana - waha sie w przedziale 5% - 10% rocznie. Megainflacja - 15% - 50%. Galopująca - 50% - 100%. Hiperinflacja - powyżej 100% rocznie. Przeciwieństwem inflacji jest deflacja.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1463


Temat: inflacja
...dóbr występujących w gospodarce. Tę grupę dóbr nazywamy koszykiem dóbr. a w gospodarce. Inflacja na świecie Inflacja powszechnie występuje w światowej gospodarce. W różnych krajach występuje ona z różnym natężeniem. Niski poziom inflacji (kilkuprocentowy) uznawany jest przez większość ekonomistów za korzystny dla gospodarki, dlatego też banki centralne na świecie próbują utrzymywać inflację na takim właśnie niskim poziomie. Rodzaje inflacji ze względu na jej przyczyny: Inflacja popytowa (ciągniona przez popyt) – Ten
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1039