Nieczynne z powodu że zamknięte. | Nie działa mi dekoder telewizji ...

Temat: Zasady udostępniania obiektów RZGW
...się do żadnej definicji tego terminu), oraz zapewnieniem maksymalnego wykorzystania potencjału. Nie wspomina jednak o sytuacji, w której inwestor planuje budować mew na własnym gruncie, wykorzystując jedynie fakt spiętrzenia wody przez urządzenie, którego żadnych części nie zamierza wykorzystywać. Czy należy przez to rozumieć, że w tych wszystkich wypadkach nie ma potrzeby udostępniania obiektu przez RZGW a jedynie uzgodnienia instrukcji gospodarowania wodą i zapisów pozwolenia wodnoprawnego? Ad 2. - Czy oznacza to, że jeśli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie ma wzmianki o mew to inwestor nie ma możliwości ubiegania się o udostępnienie obiekty? Tak zapis może zablokować wiele inwestycji, gdzie planowano równoległe ubieganie się o udostępnienie obiektu i decyzję lokalizacyjną. Ad 3. - Czy punt ten należy rozumieć, że o...
Źródło: trmew.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=278Temat: Klub Wędkarski "Mostki"
...wykonania przedsięwzięć służących zarybianiu wód powierzchniowych lub uczestniczenia w kosztach tych przedsięwzięć, jeżeli w wyniku realizacji pozwolenia wodnoprawnego nastąpi zmniejszenie populacji ryb lub utrudnienie ich migracji. 3. Integralną część pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód powierzchniowych za pomocą urządzeń do jej piętrzenia lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów stanowi instrukcja gospodarowania wodą, zatwierdzona w tym pozwoleniu lub odrębnej decyzji przez organ wydający pozwolenie. 4. Integralną część pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń melioracji wodnych stanowi instrukcja utrzymywania systemu tych urządzeń, zatwierdzona w tym pozwoleniu lub odrębnej decyzji przez organ wydający pozwolenie. Art. 129. Na szczególne korzystanie z wód przez zakład pobierający wodę a...
Źródło: forum.haczyk.pl/forum/viewtopic.php?t=419


Temat: Jeszcze raz o deszczówce - instalacja
Dzwoniłam dziś do Starostwa. No więc tak. Jak najbardziej zgodnie z ustawą przytoczoną powyżej można wprowadzać nieoczyszczoną wodę deszczową do gruntu lub wód gruntowych, ale to nie znaczy że nie trzeba na to pozwolenia :o . Należy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z załącznikami w postaci operatu wodnoprawnego, dowodem wpłaty 217zł., opisem prowadzenia zamierzonej działalności, projekt instrukcji gospodarowania wodą. W przypadku gdy zbiornik jest szczelny, zamknięty nie potrzebne zezwolenie, natomiast w przypadku studni chłonnej, takie pozwolenie jest wymagane, chociaż tak prawdę mówiąc to chyba tylko formalność, bo przecież nie mogą odmówić, jeśli spełniamy wymogi ustawy. Dziwny ten kraj :o Ręce opadają, ale cóż przyjdzie mi się i z tym zmierzyć, bo po sobotniej ulewie, na trawniku chlupała woda i boję się o...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=143124


Temat: Interwencje ZamToP w sprawie ochrony przyrody
...i siedlisk w „Poradniku ochrony siedlisk i gatunków” (http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php) dla powyższych gatunków obowiązują następujące zasady ochrony: orlik krzykliwy – należy: • „poważnie ograniczyć plany zabudowy hydrotechnicznej dolin rzecznych i plany przekształceń reżimu hydrologicznego rzek; • w uzasadnionych przyrodniczo przypadkach wprowadzić korektą instrukcji gospodarowania wodą na zbiornikach już istniejących, tak by w dolinie rzeki poniżej piętrzenia utrzymane zostały okresowe zalewy wiosenne; • użytkować doliny rzeczne zgodnie z dotychczasową ewidencją gruntów; • popierać ekstensywne rolnictwo związane z utrzymaniem zróżnicowanego krajobrazu rolniczego; • odtworzyć śródleśne łąki i pastwiska, które w ciągu ostatnich 20 lat zarastały...
Źródło: forum.przyroda.org/viewtopic.php?t=5984